Proces rekrutacji.

Zasady rekrutacji w firmie Storck są jednakowe dla wszystkich kandydatów, niezależnie od działu, do którego kierujesz swoje zgłoszenie.

Wymagania stawiane kandydatom zależą od profilu stanowiska, ale najważniejsze dla nas są: Twoja osobowość i potencjał rozwojowy.
Cenimy kandydatów, którzy mogą pochwalić się nie tylko osiągnięciami zawodowymi, ale również uczestnictwem w różnego rodzaju przedsięwzięciach, gdzie inicjatywa i konsekwencja mają decydujące znaczenie w osiągnięciu zamierzonego celu.

Proces rekrutacyjny składa się z trzech etapów:

Etap I

W odpowiedzi na zamieszczoną ofertę pracy prześlij do nas swój list motywacyjny i CV lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Etap II

Jeśli Twoje dokumenty aplikacyjne zostaną ocenione przez nas pozytywnie to zaprosimy Cię do cyklu rozmów kwalifikacyjnych. Możesz być również poproszony o udział w zadaniach grupowych i testach. W czasie tych rozmów będziesz miał okazję spotkać się z przedstawicielami działu personalnego, bezpośrednim przełożonym lub dyrektorem działu, w którym chciałbyś pracować.
Jest to również okazja dla Ciebie, aby dowiedzieć się więcej o firmie Storck.

Etap III

Po rozmowach kwalifikacyjnych, na podstawie informacji uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego, podejmiemy decyzję o wyborze Kandydata, odpowiadającego naszym oczekiwaniom.

Cały proces trwa minimum 4 tygodnie.

Gwarantujemy, że informacje uzyskane od Kandydatów w trakcie procesu rekrutacji pozostają tylko do naszej wiadomości. Powierzone dokumenty zabezpieczamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.