Informacje o wartości odżywczej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o wartości odżywczej, wybierz markę, a następnie poszukiwany produkt.

Dane dotyczące składników oraz zaokrąglone przeciętne wartości odżywcze odnoszą się do aktualnie stosowanych receptur. Po ich zmianach na rynku mogą być dostępne produkty zawierające dotychczasowe albo nowe składniki, dlatego zalecamy dodatkowe porównanie z danymi zamieszczonymi na opakowaniach. W okresach przejściowych różnice mogą też wynikać z nowych wytycznych zawartych w przepisach prawnych albo z innych zmienionych warunków ramowych.