Kontakt dla kandydatów

Czy chcesz zadać nam pytanie dotyczące pracy w firmie Storck? Chętnie odpowiemy.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę ubiegać się o pracę w Storck w Polsce?

Aktualną listę wszystkich ofert pracy wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz w zakładce „Oferty pracy”. Możesz również złożyć swoją aplikację do jednego z naszych 19 oddziałów w różnych krajach, nawet jeśli w danym czasie nie publikujemy ogłoszeń. Wypełnij formularz kontaktowy i wybierz interesujący Cię region.

Jak będzie wyglądał proces rekrutacji?

Zasady rekrutacji w firmie Storck są jednakowe dla wszystkich kandydatów, niezależnie od działu, do którego kierujesz swoje zgłoszenie.

Wymagania stawiane kandydatom zależą od profilu stanowiska, ale najważniejsze dla nas są: Twoja osobowość, potencjał rozwojowy i motywacja do pracy.

Cenimy kandydatów, którzy mogą pochwalić się nie tylko osiągnięciami zawodowymi, ale również uczestnictwem w różnego rodzaju przedsięwzięciach, gdzie inicjatywa i konsekwencja mają decydujące znaczenie w osiągnięciu zamierzonego celu.

Proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów:

Etap I

W odpowiedzi na zamieszczoną ofertę pracy przyślij do nas swoje CV wraz z listem motywacyjnym. 

Dokumenty aplikacyjne możesz przesłać bezpośrednio poprzez formularz aplikacyjny lub dokonać zgłoszenia poprzez stronę ogłoszeniodawcy np. www.pracuj.pl.

Jeśli aktualnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji, możesz wysłać do nas aplikację ogólną poprzez formularza aplikacyjny wspomniany powyżej lub bezpośrednio na adres firmy:

Storck Sp. z o.o., Dział Personalny, ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa, koniecznie z zaznaczeniem, jaki rodzaj pracy Cię interesuje.

Zgłaszając swoją kandydaturę tym samym wyrażasz zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych, które mogą trwać w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Etap II

Jeśli Twoje dokumenty aplikacyjne zostaną przez nas pozytywnie ocenione, przedstawiciel działu personalnego skontaktuje się z Tobą, żeby zaprosić Cię do udziału w cyklu rozmów kwalifikacyjnych. Pamiętaj, że kontaktujemy się tylko z tymi kandydatami, którzy najpełniej spełniają wymagania określone w ofercie pracy. W trakcie tych rozmów będziesz miał okazję spotkać się z przedstawicielami Działu Personalnego, bezpośrednim przełożonym i dyrektorem działu, w którym chciałbyś pracować. 

Możesz zostać również poproszony o udział w zadaniach grupowych lub indywidualnych oraz testach. 

Jest to także okazja dla Ciebie, aby dowiedzieć się więcej o firmie Storck oraz o zadaniach i obowiązkach na stanowisku, na które aplikujesz. Bądź przygotowany na to, że możemy poprosić Cię o referencje od poprzednich pracodawców.

Etap III

Po rozmowach kwalifikacyjnych, na podstawie wszystkich informacji uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego, podejmiemy decyzję o wyborze Kandydata, który w największym stopniu odpowiada naszym oczekiwaniom. 

Cały proces trwa minimum 4 tygodnie. 

Gwarantujemy, że informacje uzyskane od Kandydatów w trakcie procesu rekrutacji pozostają tylko do naszej wiadomości. Powierzone dokumenty zabezpieczamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Jak mogę uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące mojej aplikacji?

Prześlij swoje pytanie korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Jak będą wyglądały pierwsze dni pracy w Storck w Polsce?

Każdy z nowo zatrudnionych Pracowników Storck w Polsce bierze udział w szkoleniu wprowadzającym w biurze w Warszawie, podczas którego zapoznaje się z organizacją, sposobem działania i kulturą firmy oraz charakterystyką każdego z jej działów. Nad procesem wdrożenia nowego Pracownika czuwa Dział Personalny i bezpośredni przełożony.

Każda z organizacji zagranicznych Storck oferuje własny program wprowadzający dla nowych Pracowników.

Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji pocztą lub poprzez formularz aplikacyjny.

Kontakt dla kandydatów

Female contact avatar
Storck Sp. z o.o. Dział Personalny
ul. Przyokopowa 26
01-208 Warszawa
Polska

Kontakt dla kandydatów

Pola obowiązkowe są oznaczone

Proszę o wprowadzenie kodu

Informacje dotyczące reklamacji produktów

Opinia klientów jest dla nas bardzo ważna. Abyśmy mogli rozpatrzeć Twoją reklamację, prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania produktu. Po otrzymaniu wiadomości przekażemy informacje dotyczące kolejnych działań.

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Storck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 26, 01-208 Warszawa;
 2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@pl.storck.com;
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO celem rozpatrywania skarg i reklamacji przez okres niezbędny do ich rozpatrzenia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych jednakże nie dłużej niż przez 3 lata;
  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora w zakresie obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności przez rok od chwili wpływu zgłoszenia lub zapytania;
 4. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Dane osobowe są przekazywane w szczególności dostawcom systemów informatycznych, kurierom (w tym firmom przewozowym), Poczcie Polskiej, August Storck KG, organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania i skargi kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
 7. Administrator nie podejmuje w stosunku do Państwa danych jakichkolwiek decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.