Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.
Storck Sp. z o.o. (zwana dalej „Storck”) przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje Państwa dane wyłącznie według standardów określonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Jeżeli na tej stronie internetowej znajdują się odnośniki do innych stron internetowych, to niniejszy dokument nie dotyczy gromadzenia i wykorzystywania danych na stronach, do których prowadzą te odnośniki, ponieważ Storck nie ma żadnego wpływu na ich ustawienia i zawartość.
2. Sposób, zakres i cel zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych.
2.1 Dane
Storck gromadzi, przetwarza i wykorzystuje następujące dane osobowe odpowiadające czynnościom realizowanym przez Państwa na naszej stronie internetowej: adres użytkownika (zwrot grzecznościowy, imiona i nazwiska, adres), adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a także rodzaj i zakres elementów, do których uzyskują Państwo dostęp oraz dzień i godzinę uzyskania dostępu. Dane są chronione przed dostępem przez osoby nieupoważnione. Storck dokłada szczególnej staranności, by przetwarzane były one zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie przewidzianym w niniejszej Polityce prywatności.
2.2 Korzystanie ze strony internetowej
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zapisywane są tymczasowe dane dotyczące połączenia (adres IP, pliki cookie, ostatni odwiedzony adres URL, godzina i data odwiedzin oraz otwierane pliki). Bez Państwa odrębnej zgody, zapisujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym do obsługi wizyty na naszej stronie internetowej bądź do realizacji odrębnych działań, w których zadeklarowali Państwo swoje uczestnictwo (takich jak np. przeprowadzanie konkursów). Dane mogą również być przetwarzane i wykorzystywane w formie pseudonimizowanej do celów, o których mowa w pkt 2.3.
2.3 Wykorzystywanie danych do celów marketingowych i do optymalizacji zawartości strony internetowej
Na stronie internetowej Storck dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przy użyciu technologii dostawcy usług do śledzenia trendów poruszania się po sieci w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W tym celu, do identyfikacji Państwa przeglądarki internetowej, mogą być wykorzystywane pliki cookie (czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze). Na podstawie tych plików tworzone są pod pseudonimami profile użytkowników. Jeżeli nie wyrazili Państwo na to odrębnej zgody, pliki te nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji i nie są kojarzone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Adresy IP w ramach tej procedury są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w postaci anonimowej. Mogą Państwo w każdej chwili i z natychmiastowym skutkiem nie wyrazić zgody na gromadzenie i zapisywanie danych, wybierając opcję rezygnacji z plików cookie (zob. pkt 3).
Oprócz tego Storck wykorzystuje Państwa dane administracyjne lub dane dotyczące korzystania ze swojej strony wyłącznie do celów reklamowych, doradczych i badawczych, a także w celu dostosowywania zawartości strony do potrzeb użytkowników, o ile wcześniej wyrażą Państwo odrębną stosowną zgodę na podejmowanie takich czynności. Jeżeli Storck zwraca się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody, zostają Państwo o tym oddzielnie poinformowani w postaci odpowiedniego tekstu zgody i pola do kliknięcia lub oznaczenia gwiazdką. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę udzieloną Storck drogą pisemną lub elektroniczną. Jeżeli nie wyrazili Państwo na to zgody lub cofną Państwo swoją zgodę, Państwa dane, zgodnie z tym punktem, nie będą wykorzystywane. Usługi świadczone przez Storck są oczywiście realizowane niezależnie od udzielenia lub cofnięcia tej zgody.
2.4 Inne sposoby wykorzystywania danych
Państwa dane nie są zapisywane, przetwarzane ani wykorzystywane w zakresie innym niż wyżej opisany. W szczególności nie opracowujemy osobistych profili użytkowników w oparciu o Państwa imię i nazwisko lub inne cechy umożliwiające identyfikację.
2.5 Przyciski społecznościowe
Stosujemy tzw. zasadę dwóch kliknięć, co oznacza, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej ogólnie rzecz biorąc nie są udostępniane żadne dane osobowe. Dopiero kiedy wybiorą Państwo jeden z przycisków społecznościowych, a następnie kliknięciem przycisku ""Kontynuuj"" zatwierdzą swój wybór, informacje zostaną przekazane odpowiedniemu dostawcy.

Po naciśnięciu przycisku społecznościowego dany dostawca zostanie poinformowany o tym, że dana podstrona naszej witryny została wyświetlona w Państwa przeglądarce. Stanie się tak nawet wtedy, gdy nie mają Państwo założonego konta u tego dostawcy lub nie są aktualnie zalogowani na to konto. Informacje zostaną przekazane bezpośrednio przez Państwa przeglądarkę na serwer dostawcy, który może się znajdować na przykład w Stanach Zjednoczonych, i zostaną tam zapisane.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie u tego dostawcy portalu społecznościowego, może on bezpośrednio powiązać wizytę na naszej stronie internetowej z Państwa kontem. Jeśli użyją Państwo okna dialogowego udostępniania (np. zamieszczając komentarz), odpowiednie informacje zostaną również przesłane bezpośrednio na serwer dostawcy i zostaną tam zapisane. Informacje te zostaną opublikowane na stronie internetowej dostawcy i udostępnione Państwa znajomym. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby dostawca kojarzył dane gromadzone podczas wizyty na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika, należy wylogować się z tego konta, zanim użyją Państwo po raz pierwszy "wtyczki".

Dostawca portalu społecznościowego może wykorzystywać takie informacje do celów reklamowych, badań rynku lub zapewnienia odpowiedniego korzystania ze swojej strony internetowej. W związku z tym dostawca portalu tworzy profile dotyczące użytkowania, zainteresowań i powiązań w celu: (1) analizowania korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam, które chciałby wyświetlać na Państwa profilu; (2) informowania innych użytkowników o działaniach podejmowanych przez Państwa na naszej stronie internetowej oraz (3) oferowania dodatkowych usług powiązanych.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych dostawców, aby uzyskać informacje o celu, zakresie, dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu gromadzonych danych. Ich polityka prywatności zawiera również informacje o Państwa prawach oraz możliwościach wprowadzenia ustawień chroniących Państwa prywatność.

Oto adresy poszczególnych dostawców i odnośniki do ich polityki prywatności:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, Stany Zjednoczone
http://www.facebook.com/policy.php/

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone
https://www.google.de/intl/de/policies/?fg=1

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, Stany Zjednoczone
https://twitter.com/privacy/

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
3. Prawo do informacji, sprzeciwu i rezygnacji
Na Państwa wniosek będziemy informować Państwa pisemnie lub – na Państwa żądanie – również drogą elektroniczną, o zapisywanych danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt na adres:

Storck Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 26
01-208 Warszawa
Polska

E-mail: info@pl.storck.com
To samo dotyczy próśb o zaprzestanie przechowywania Państwa danych. Zwracamy Państwa uwagę na to, że mogą Państwo cofnąć każdą udzieloną zgodę za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie ze skutkiem natychmiastowym. Mogą Państwo także żądać poprawiania danych. Powyższe dane kontaktowe są właściwe również we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną prywatności. Aby zapobiec tworzeniu pseudonimizowanego profilu użytkownika (zob. punkt 2.3) wybierz opcję rezygnacji z obsługi plików cookie poprzez kliknięcie tutaj.