SPECJALISTA HANDLOWY

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w Naszej Firmie na stanowisku Specjalisty Handlowego, wyślij do nas swoją aplikację koniecznie z zaznaczeniem regionu Polski, w którym chciałbyś pracować.

SPECJALISTA HANDLOWY

Miejsce zatrudnienia

Polska

Miejsce zatrudnienia

Sprzedaż

Od

od zaraz

Publikowanie ofert pracy
Twoje główne obowiązki
 • Profesjonalna obsługa Klientów wszystkich formatów na podległym obszarze

 • Regularne odwiedzanie podległych placówek sprzedaży, kontrola zapasów oraz kreowanie zamówień

 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z obecnymi i potencjalnymi Klientami

 • Stałe podnoszenie wyników sprzedaży oraz poziomu ekspozycji produktów, realizacja standardów merchandisingowych

 • Rozpoznawanie i monitorowanie działań konkurencji

 • Analiza dostępnych raportów

Twoje kwalifikacje
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży FMCG

 • Czynne prawo jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu

 • Komunikatywność i pozytywne, otwarte nastawienie na ludzi

 • Silna orientacja na wynik

 • Samodzielność i umiejętność efektywnego organizowania pracy własnej

 • Wykształcenie minimum średnie

Co oferujemy

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stale rozwijającej się firmie, atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem świadczeń pozapłacowych oraz nowoczesne narzędzia pracy.

Zapewniamy ciekawą, samodzielną i pełną wyzwań pracę ze znanymi i cenionymi markami, w dynamicznych zespołach sprzedażowych.

Wyróżnia nas przyjazna atmosfera pracy oraz możliwości ciągłego rozwijania kompetencji zawodowych.


Swoje CV wraz z listem motywacyjnym prześlij na adres: 

STORCK Sp. z o.o., Dział Personalny
 ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
 lub wypełnij formularz aplikacyjny (link)
 

Storck sp. z o.o. prowadzi stały nabór na stanowisko specjalisty handlowego. Z uwagi na to, zgłaszając swoją kandydaturę tym samym wyrażona zostaje zgoda na udział w procesach rekrutacyjnych, które mogą trwać w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Storck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 26, email: odo@pl.storck.com.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Storck sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowisko specjalisty handlowego, które odbędą się w ciągu 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody na udział w procesie rekrutacyjnym wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody, w zakresie w jakim Pani/Pan przesyła w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy, niewymagane przez administratora;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu:
• do czasu wycofania zgody na udział w dalszych procesach rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy , tj. przez czas gdy zgłoszona kandydatura może być brana pod uwagę;
• lub do czasu wycofania zgody, w zakresie w jakim Pani/Pan przesyła w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy; 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym administratora w procesie rekrutacji, w tym dostarczającym systemy informatyczne za pośrednictwem których proces rekrutacyjny jest prowadzony.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Storck Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan także prawo do żądania od Storck Sp. z o.o. usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jednocześnie Storck sp. z o.o. informuje, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Administrator nie podejmuje w stosunku do zebranych danych osobowych żadnych decyzji na podstawie ich zautomatyzowanego przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w zakresie danych wykraczających poza przepisy Kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.   

W przypadku naszego zainteresowania skontaktujemy się z Tobą.
Dziękujemy!
 

 

 

Pobierz i wydrukuj (PDF)
Female contact avatar
Dział Personalny
Storck Sp. z o.o., Dział Personalny
ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa