SPECJALISTA HANDLOWY

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w Naszej Firmie na stanowisku Specjalisty Handlowego, wyślij do nas swoją aplikację koniecznie z zaznaczeniem regionu Polski, w którym chciałbyś pracować.

SPECJALISTA HANDLOWY

Miejsce zatrudnienia

Polska

Miejsce zatrudnienia

Sprzedaż

Od

od teraz

Publikowanie ofert pracy
Twoje główne obowiązki

Profesjonalna obsługa Klientów wszystkich formatów na podległym obszarze

Regularne odwiedzanie podległych placówek sprzedaży, kontrola zapasów oraz kreowanie zamówień

Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z obecnymi i potencjalnymi Klientami

Stałe podnoszenie wyników sprzedaży oraz poziomu ekspozycji produktów, realizacja standardów merchandisingowych

Rozpoznawanie i monitorowanie działań konkurencji

Analiza dostępnych raportów

Twoje kwalifikacje

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży FMCG

Czynne prawo jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu

Komunikatywność i pozytywne, otwarte nastawienie na ludzi

Silna orientacja na wynik

Samodzielność i umiejętność efektywnego organizowania pracy własnej

Wykształcenie minimum średnie

Co oferujemy

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stale rozwijającej się firmie, atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem świadczeń pozapłacowych oraz nowoczesne narzędzia pracy.

Zapewniamy ciekawą, samodzielną i pełną wyzwań pracę ze znanymi i cenionymi markami, w dynamicznych zespołach sprzedażowych.

Wyróżnia nas przyjazna atmosfera pracy oraz możliwości ciągłego rozwijania kompetencji zawodowych.


Swoje CV wraz z listem motywacyjnym prześlij na adres: 

STORCK Sp. z o.o., Dział Personalny
 ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
 lub wypełnij formularz aplikacyjny (link)
 

Storck sp. z o.o. prowadzi stały nabór na stanowisko specjalisty handlowego. Z uwagi na to, zgłaszając swoją kandydaturę tym samym wyrażona zostaje zgoda na udział w procesach rekrutacyjnych, które mogą trwać w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Storck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 26, email: odo@pl.storck.com.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Storck sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowisko specjalisty handlowego, które odbędą się w ciągu 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody na udział w procesie rekrutacyjnym wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody, w zakresie w jakim Pani/Pan przesyła w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy, niewymagane przez administratora;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu:
• do czasu wycofania zgody na udział w dalszych procesach rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy , tj. przez czas gdy zgłoszona kandydatura może być brana pod uwagę;
• lub do czasu wycofania zgody, w zakresie w jakim Pani/Pan przesyła w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy; 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym administratora w procesie rekrutacji, w tym dostarczającym systemy informatyczne za pośrednictwem których proces rekrutacyjny jest prowadzony.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Storck Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan także prawo do żądania od Storck Sp. z o.o. usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jednocześnie Storck sp. z o.o. informuje, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Administrator nie podejmuje w stosunku do zebranych danych osobowych żadnych decyzji na podstawie ich zautomatyzowanego przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w zakresie danych wykraczających poza przepisy Kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.   

W przypadku naszego zainteresowania skontaktujemy się z Tobą.
Dziękujemy!