Knoppers

Czekamy na Twoje pytania i sugestie! Wystarczy wysłać do nas wiadomość używając naszego formularza kontaktowego lub zajrzeć do pytań i odpowiedzi - tam znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań.

Pytania i odpowiedzi

Czy Knoppers zawiera składniki pochodzenia zwierzęcego?

Jedynymi składnikami pochodzenia zwierzęcego, jakie wykorzystujemy do produkcji wafelków Knoppers, są produkty mleczne.

Czy Knoppers jest produktem bezglutenowym?

Knoppers nie jest produktem bezglutenowym, ponieważ zawiera w składzie mąkę pszenną i skrobię pszenną.                                                                    

Podane informacje dotyczą aktualnych receptur i mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie aktualnej listy składników na opakowaniu.

Dlaczego wszystkie opakowania Knoppers mają obecnie dodaną informację „Nowe informacje o alergenach (sprawdź listę składników)”?

Do rodziny Knoppers wkrótce dołączy nowy produkt z orzeszkami ziemnymi. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że w naszych zakładach produkcyjnych są obecnie przetwarzane również orzeszki ziemne. Choć orzeszki te są bardzo smaczne i powszechnie lubiane, mają również potencjał alergiczny i mogą wywoływać bardzo poważne reakcje u osób, które są na nie uczulone.
Procesów wytwarzania różnych produktów Knoppers nie można od siebie oddzielić na tyle skutecznie, by spełnić wymogi bezpieczeństwa dla osób uczulonych na orzeszki ziemne. Nawet obecność bardzo niewielkich ilości orzeszków mogłaby spowodować poważny problem, gdyby informacja na ten temat nie była umieszczona na opakowaniu. Uwzględnienie orzeszków ziemnych na liście składników zapewnia jasną informację, gwarantuje pożądany poziom bezpieczeństwa konsumentów i po prostu dopełnia recepturę – nie zmieniając przy tym dobrze znanego i lubianego smaku naszych innych produktów.

Czy osoby z uczuleniem na orzeszki ziemne powinny unikać jedzenia produktów Knoppers?

Niestety osoby mające jakiekolwiek uczulenie na orzeszki ziemne muszą unikać jedzenia produktów Knoppers. Nawet przed zmianą receptury, choć produkty Knoppers nie zawierały małych kawałków orzeszków ziemnych, wciąż mogły zawierać ich śladowe ilości. Zawsze wyraźnie zwracaliśmy uwagę na ten fakt.

Kontakt

Pola obowiązkowe są oznaczone

Numer produktu ma zawsze długość 8 lub 13 znaków
Wprowadzono niepoprawne dane
Wprowadzono niepoprawne dane

Proszę o wprowadzenie kodu

Informacje dotyczące reklamacji produktów

Opinia klientów jest dla nas bardzo ważna. Abyśmy mogli rozpatrzeć Twoją reklamację, prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania produktu. Po otrzymaniu wiadomości przekażemy informacje dotyczące kolejnych działań.

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Storck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 26, 01-208 Warszawa;
 2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@pl.storck.com;
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO celem rozpatrywania skarg i reklamacji przez okres niezbędny do ich rozpatrzenia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych jednakże nie dłużej niż przez 3 lata;
  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora w zakresie obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności przez rok od chwili wpływu zgłoszenia lub zapytania;
 4. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Dane osobowe są przekazywane w szczególności dostawcom systemów informatycznych, kurierom (w tym firmom przewozowym), Poczcie Polskiej, August Storck KG, organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania i skargi kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
 7. Administrator nie podejmuje w stosunku do Państwa danych jakichkolwiek decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.