nimm2

Czekamy na Twoje pytania i sugestie! Wystarczy wysłać do nas wiadomość używając naszego formularza kontaktowego lub zajrzeć do pytań i odpowiedzi - tam znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań.

Pytania i odpowiedzi

Skąd wzięła się nazwa nimm2?

Nazwa nimm2 (czyli „weź dwa”!) wiąże się z tym, że w opakowaniach klasycznych cukierków nimm2 znajdują się dwa smaki (pomarańczowy i cytrynowy), które łączą w sobie łakocie i witaminy.

Czy produkty nimm2 zawierają gluten?

W zakresie zawartości glutenu wszystkie cukierki, lizaki i żelki owocowe nimm2 mogą być uznane za produkty bezglutenowe. Zawartość glutenu jest tak niewielka, że spełnia ona wymagania prawne, międzynarodowe wskazówki Kodeksu Alimentarius  oraz normy Niemieckiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią (DZG) dla żywności bezglutenowej (maksymalnie 20 mg glutenu na 1 kg produktu).

Podane informacje dotyczą aktualnych receptur i mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie aktualnej listy składników na opakowaniu.

Czy produkty nimm2 zawierają laktozę?

nimm2 Boomki, nimm2 Boomki kwaśne, nimm2 Boomki Musss oraz nimm2 Lizaki produkowane są bez dodatku mleka, a w tracie procesu produkcji nie dochodzi do kontaktu z produktami mlecznymi.

Ponieważ do produkcji cukierków nimm2, nimm2 Śmiejżelków jogurtowych, nimm2 Śmiejżelków Sokków kwaśnych oraz jogurtowych, nimm2 Śmiejżelków owocowo-jogurtowych, nimm2 Śmiejżelków Mlekosmyków, nimm2 Śmiejżelków Shaki oraz nimm2 Śmiejżelków Mlekoduszków stosowane są produkty mleczne, wyroby te zawierają laktozę.

nimm2 Śmiejżelki, nimm2 Śmiejżelki kwaśne, nimm2 Śmiejżelki TropikAry, nimm2 Śmiejżelki Sokki, nimm2 Śmiejżelki Pycha Minki, nimm2 Śmiejżelki Heroes oraz nimm2 Śmiejżelki Jabłkominki produkowane są bez dodatku mleka, jednak z uwagi na przebieg procesu produkcji mogą zawierać śladowe ilości produktów mlecznych, w tym laktozy. Jest to działanie niezamierzone, jednak niemożliwe do uniknięcia z przyczyn technologicznych.

Czy produkty nimm2 faktycznie zawierają witaminy?

Tak, wszystkie produkty z rodziny nimm2 zawierają kompozycje witamin. Dokładne informacje o witaminach znajdujących się w poszczególnych produktach nimm2 są podane na opakowaniach.

Czy opakowania produktów marki nimm2 zawsze zawierają równe proporcje wszystkich smaków deklarowanych na opakowaniu?

W przypadku lizaków nimm2 w opakowaniu zawierającym 8 sztuk liczba smaków w opakowaniu jest stała i równa. W przypadku pozostałych produktów nimm2,  ze względów technologicznych,  proporcje poszczególnych smaków w opakowaniach mogą się wahać. W skrajnych przypadkach może się zdarzyć, że któryś ze smaków nie wystąpi w opakowaniu. W przypadku linii nimm2 Śmiejżelki, proporcje smaków w opakowaniu są widoczne przez przeźroczyste okienko ulokowane z przodu torebki.

Które produkty nimm2 wytwarzane są bez dodatku składników pochodzenia zwierzęcego?

Bez dodatku składników pochodzenia zwierzęcego wytwarzane są: nimm2 Boomki, nimm2 Boomki Musss, nimm2 Boomki kwaśne oraz lizaki nimm2.

Czy produkty nimm2 zawierają składniki modyfikowane genetycznie?

Nie, przy produkcji nimm2 nie są używane żadne składniki modyfikowane genetycznie.

Kontakt

Pola obowiązkowe są oznaczone

Numer produktu ma zawsze długość 8 lub 13 znaków
Wprowadzono niepoprawne dane
Wprowadzono niepoprawne dane

Proszę o wprowadzenie kodu

Informacje dotyczące reklamacji produktów

Opinia klientów jest dla nas bardzo ważna. Abyśmy mogli rozpatrzeć Twoją reklamację, prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania produktu. Po otrzymaniu wiadomości przekażemy informacje dotyczące kolejnych działań.

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Storck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 26, 01-208 Warszawa;
 2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@pl.storck.com;
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO celem rozpatrywania skarg i reklamacji przez okres niezbędny do ich rozpatrzenia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych jednakże nie dłużej niż przez 3 lata;
  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora w zakresie obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności przez rok od chwili wpływu zgłoszenia lub zapytania;
 4. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Dane osobowe są przekazywane w szczególności dostawcom systemów informatycznych, kurierom (w tym firmom przewozowym), Poczcie Polskiej, August Storck KG, organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania i skargi kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
 7. Administrator nie podejmuje w stosunku do Państwa danych jakichkolwiek decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.